Σύμβαση με Στρατό και Λιμενικό Σώμα.


Το ιατρείο μας από το Απρίλιο 2019 είναι συμβεβλημένο με τον Στρατό καθώς και το Λιμενικό Σώμα.