ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η κολποσκόπηση είναι μία εξειδικευμένη μη επεμβατική εξέταση, κατά την οποία ο γυναικολόγος ελέγχει τον τράχηλο της μήτρας. Το κολποσκόπιο είναι τηλεσκοπικό μικροσκόπιο, το οποίο μεγεθύνει την εικόνα έως και 60 φορές. Τοποθετείται στο άνοιγμα του κόλπου και έξω από αυτόν, όπου ο ιατρός χρησιμοποιεί την ανάλογη μεγέθυνση και δυνατό φωτισμό ώστε να επισκοπήσει τον τράχηλο με λεπτομέρεια. Χρησιμοποιούνται ειδικές ουσίες, οξικό οξύ και lugol για τον χρωματισμό του τραχήλου. Γνωρίζοντας τις ιδιότητες των ιστών και των κυττάρων μπορούμε να διαγνώσουμε τον παθολογικό ιστό και, αν είναι απαραίτητο, γίνεται λήψη βιοψίας από την περιοχή.
Η κολποσκόπηση, αν και είναι πολύ σημαντική στην καθημερινή ιατρική, δεν είναι μία εξέταση ρουτίνας και πρέπει να γίνεται μόνο επί ενδείξεων και όχι στον τακτικό γυναικολογικό έλεγχο. Ανάλογα και με τα αποτελέσματα του κολποτραχηλικού επιχρίσματος (τεστ κατά Παπανικολάου) ή -σύμφωνα με τις νέες οδηγίες- σε θετικό μοριακό έλεγχο, πρέπει μία γυναίκα να παραπέμπεται σε ειδικά εκπαιδευμένο ιατρό ώστε να εντοπιστούν αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας. Με το κολποσκόπιο είναι δυνατόν να εντοπιστούν αλλοιώσεις σε ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα της γυναίκας.

H εκπαίδευση για την κολποσκόπηση γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα και είναι προαιρετική. Η πιστοποίηση της εκπαίδευσης δίνεται κατόπιν εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, από τις τοπικές ιατρικές εταιρείες (Για την Ελλάδα: Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου)

Λίστα πιστοποιημένων ιατρών:
https://www.hsccp.gr/index.php/list?jjj=1538634515126