ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η εξέλιξη της χειρουργικής έχει περάσει πλέον από το ανοικτό χειρουργείο (τομές έως 10 εκατοστά), στις επεμβάσεις με μικρές τομές 1 εκατοστού και πλέον, στην ενδοσκοπική κάμερα υψηλής ευκρίνειας, που μας βοηθά να βλέπουμε το εσωτερικό της κοιλιάς και τα εσωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας σε μεγέθυνση με πολύ μεγάλη ακρίβεια.
Η λαπαροσκόπηση διαχωρίζεται ανάλογα με την αιτία για την οποία πραγματοποιείται, σε διαγνωστική και επεμβατική. Η διαγνωστική είναι πολύ απλή, και μπορούμε να παρατηρήσουμε το εσωτερικό της κοιλιάς με μια ή δύο μικρές οπές στον ομφαλό και στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα. Χρησιμεύει στη διάγνωση πολλών γυναικολογικών παθήσεων και ιδιαίτερα των παθήσεων που έχουν σχέση με την υπογονιμότητα. Μέσω αυτής είναι εύκολο να εξακριβώσουμε:

  -Μορφολογία της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών.
  -Διαβατότητα των σαλπίγγων
  -Ύπαρξη ενδομητρίωσης
  -Αιτίες χρόνιου πυελικού άλγους
  -Συγγενής ανωμαλίες της μήτρας
  -Εξωμήτριο κύηση


Η επεμβατική λαπαροσκόπηση απαιτεί περισσότερες οπές (3 έως 4) μερικών χιλιοστών η κάθε μία. Στην συνέχεια με ειδικά εργαλεία αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις γυναικολογικών παθήσεων στις οποίες εφαρμόζεται επεμβατική λαπαροσκόπηση είναι:

  -Αφαίρεση μορφωμάτων ωοθηκών (κυστικών, συμπαγών)
  -Αφαίρεση ινομυωμάτων μήτρας
  -Υστερεκτομή
  -Αφαίρεση υδροσάλπιγγας
  -Αφαίρεση εξερτημάτων (σαλπίγγων-ωοθηκών)
  -Εξωμήτρια κύηση
  -Στειροποίηση
  -Πρόπτωση μήτρας και χαλάρωση του κόλπου
  -Επιδιόρθωση ακράτειας ούρων
  -Λύση μετεγχειρητικών συμφύσεων

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση την κλασσική είναι:

  -Μεγάλη λεπτομέρεια σε ανατομικά στοιχεία που με την ανοικτή μέθοδο δεν θα ήταν εύκολο να διακριθούν.
  -Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.
  -Ελάχιστη απώλεια αίματος κατά την επέμβαση.
  -Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
  -Γρήγορη ανάρρωση σε σχέση με το ανοικτό χειρουργείο.
  -Μείωση των πιθανών μετεγχειρητικών επιπλοκών (κήλες, διάσπαση τραύματος, λοιμώξεις).