Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία (HyFoSy)

Η Yπερηχογραφική Yστεροσαλπιγγογραφία είναι μια σύγχρονη υπερηχογραφική εξέταση που εφαρμόζεται για τον έλεγχο της μήτρας και των σαλπίγγων κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας. Μετά την έγχυση του αφρού στις σάλπιγγες, διαμέσου της ενδομητρικής κοιλότητας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη υπερηχογραφικών εικόνων, έτσι ώστε να ελεγχθεί η διαπερατότητα των σαλπίγγων υπογόνιμων ασθενών.Αυτό πραγματοποιείται:

-Ανώδυνα

-Γρήγορα

-Χωρίς ακτινοβολια

-Χωρίς κίνδυνο αλλεργίας.

Στο ιατρείο πραγματοποιείται υπερηχογραφική σαλπιγγογραφία με δυσδιάστατο και τρισδιάστατο υπερηχογράφημα ενώ ελέγχεται παράλληλα και η ανατομία της μήτρας και των εξαρτημάτων.

Μετά το τέλος της εξέτασης χορηγείται  πόρισμα το οποίο γίνεται δεκτό απο την Επιτροπή της Εξωσωματικής (άδεια εκτέλεσης υπερήχων)