Αναβάθμιση Υπερήχου – GE Voluson S8 touch 2023.

Στο πλαίσιο συνεχούς αναβάθμισης των παροχών υγείας, το Ιατρείο μας εξοπλίστηκε το 2023 με την κορυφαία Εταιρεία στους υπερήχους μαιευτικής/γυναικολογίας GE.Οι δυνατότητες των υπερήχων σήμερα σε συνδυασμό με την συνεχόμενη εκπαίδευσή μας, βοηθούν να παρέχουμε ακόμα καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες.