Υπολογιστής Κύησης
Τελευταία Έμμηνος Ρύση:
Σημερινή ημ/νια:
Αποτελέσματα
Σήμερα είστε:
Πιθανή Ημερομηνία Τοκετού:
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & PAPP-A
από:
μέχρι:
από:
μέχρι:
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ B ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΤΥΠΙΚΟ
από:
μέχρι:
ΙΔΑΝΙΚΟ
από:
μέχρι:
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
από:
μέχρι:
Υπερηχογράφημα DOPPLER
από:
μέχρι: