Υπολογισμός Γονιμότητας
Πρώτη ημέρα περιόδου:
Μήκος κύκλου :
 
Αποτελέσματα
Γόνιμες μέρες από :
Γόνιμες μέρες μέχρι :